۸۵۰ سوال واقعی ضمن خدمت مرحله اول آشنایی با علوم دفاع مقدس

 سوالات واقعی ضمن خدمت مرحله اول آشنایی با علوم دفاع مقدس

۸۵۰ سوال واقعی ضمن خدمت مرحله اول آشنایی با علوم دفاع مقدس

۸۵۰سوال اصلی مربوط به آزمون  مرحله اول ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس   ویژه آزمون  ۱۷ اردیبهشت ماه مرحله اول   برای  دانلود ۹۰۰ سوال آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس مرحله اول اینجا کلیک کنید نکات آزمون آزمون میان_دوره_اول دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس  از

۸۵۰سوال اصلی مربوط به آزمون  مرحله اول ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس   ویژه آزمون  ۱۷ اردیبهشت ماه مرحله اول  

برای  دانلود ۹۰۰ سوال آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس مرحله اول اینجا کلیک کنید

نکات آزمون

آزمون میان_دوره_اول دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
 از ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۹۸ (مرتبه اول)

 محتوای آزمون : جلسات ۱ – ۲- ۳
شروع آزمون : از ۱۰ صبح و به اختیار فراگیر
تکرار تا ۹ خرداد (پس از شرکت در مرتبه اول)
 ۳ نمره از نمره نهایی

10 May 2019